ഇടപാടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

 • 21-Jul-2014SMGB, NMGB അക്കൗണ്ട്‌ മൈഗ്രേഷൻ ഫേസ് III ( 20-07-2014 )

  വിവരണം

  പുതിയ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ മാന്യ ഇടപാടുകാരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളും ബാങ്ക് ശാഖകളുംടെ ഐ. എഫ്. എസ് കോഡും മാറുന്നതാണ്. ഇനിമുതൽ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളുടെയും ഐ .എഫ് .എസ് കോഡ് CNRB00SMGB4 എന്നായിരിക്കും

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
 • 14-Jul-2014SMGB , NMGB അക്കൗണ്ട്‌ മൈഗ്രേഷൻ ഫേസ് II ( 13-07-2014 )

  വിവരണം

  പുതിയ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ മാന്യ ഇടപാടുകാരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളും ബാങ്ക് ശാഖകളുംടെ ഐ. എഫ്. എസ് കോഡും മാറുന്നതാണ്. ഇനിമുതൽ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളുടെയും ഐ .എഫ് .എസ് കോഡ് CNRB00SMGB4 എന്നായിരിക്കും

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
 • 04-Jul-2014കെ.ജി.ബി ശാഖ മാറ്റം

  വിവരണം

  ഭാരത സർക്കാരിന്റെ നോട്ടിഫികേഷൻ പ്രകാരം എസ്. എം. ജി.ബിയും എൻ. എം. ജി. ബിയും സംയോജിപ്പിച്ച് കെ. ജി. ബി നിലവിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പൊതു കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ സംയോജനത്തിന് മുമ്പുള്ള എൻ. എം. ജി. ബി ശാഖകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചക്കരകല്ല്, കുമ്പള, മാട്ടൂൽ എന്നീ ശാഖകളും തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള 219 ശാഖകളിലും ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുനതാണ്. പുതിയ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ മാന്യ ഇടപാടുകാരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളും ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ ഐ. എഫ്. എസ് കോഡും മാറുന്നതാണ്. ഇനി മുതൽ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളുടെയും ഐ .എഫ് .എസ് കോഡ് CNRB00SMGB4 എന്നായിരിക്കും മാന്യ ഇടപാടുകാർ ശാഖകളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയേണ്ടതും അക്കൗണ്ട്കളിലെ ഇടപാടുകൾ യഥാസമയം അറിയുന്നതിനായി അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗ്രാമീണ് ബാങ്കിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ശാഖകൾ പുതിയ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് കേരള ഗ്രാമീണ് ബാങ്കിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ശാഖകൾ പുതിയ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു

   

  ശാഖകൾ

  ജില്ല

  1

  ചങ്ങനാശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  2

  എളമക്കര ബ്രാഞ്ച് 

  ഏറണാകുളം

  3

  എലഞ്ഞി ബ്രാഞ്ച്

  ഏറണാകുളം

  4

  ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  5

  എറണാകുളംമെയിൻ ബ്രാഞ്ച്‌ 

  ഏറണാകുളം

  6

  എരുമേലി ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  7

  ഏറ്റുമാനൂർ ബ്രാഞ്ച്‌ 

  കോട്ടയം

  8

  കടനാട് ബ്രാഞ്ച്‌

  കോട്ടയം

  9

  കാക്കനാട്‌ ബ്രാഞ്ച് 

  ഏറണാകുളം

  10

  കലൂർ ബ്രാഞ്ച്‌ 

  ഏറണാകുളം

  11

  കഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  12

  കിടങ്ങൂർ ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  13

  മണ്ണാർക്കാട്‌ ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  14

  മണിമല ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  15

  മുണ്ടക്കയം ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  16

  പൈക ബ്രാഞ്ച്

  കോട്ടയം

  17

  പാല ബ്രാഞ്ച്‌ 

  കോട്ടയം

  18

  പള്ളുരുത്തി ബ്രാഞ്ച്

  ഏറണാകുളം

  19

  പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാഞ്ച് 

  ഏറണാകുളം

  20

  പുത്തൻവേലിക്കര ബ്രാഞ്ച്

  ഏറണാകുളം

  21

  രാമപുരം ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  22

  ഉഴവൂർ ബ്രാഞ്ച് 

  കോട്ടയം

  23

  വാകത്താനം ബ്രാഞ്ച്

  കോട്ടയം

  24

  ചാല ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  25

  ചപ്പാരപ്പടവ്‌ ബ്രാഞ്ച് 

  കണ്ണൂർ

  26

  ചെറുകുന്ന് ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  27

  ചുഴലി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  28

  എടയന്നൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  29

  പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  30

  പഴയങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  31

  തളിപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  32

  ഉദയഗിരി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  33

  വെള്ളച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  34

  പെരിങ്ങത്തൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  35

  കല്ലിക്കണ്ടി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  36

  പാറാൽ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  37

  തലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  38

  ചമ്പാട് ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  39

  മൊകേരി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  40

  കടവത്തൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  41

  ന്യൂമാഹി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  42

  ചൊക്ലി ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  43

  പാനൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  44

  ചെറുതാഴം ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  45

  ചൊർക്കള ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  46

  ഏഴോം ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  47

  കരുവൻചാൽ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  48

  പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  49

  പയ്യാവൂർ ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

  50

  പെരളം ബ്രാഞ്ച്

  കണ്ണൂർ

 • 01-May-2014സൂക്ഷ്‌മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളോടുള്ള ബാങ്കിന്റെ പ്രതിബദ്ധത യുടെ നിയമാവലി

  വിവരണം

  സൂക്ഷ്‌മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളോടുള്ള ബാങ്കിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ നിയമാവലി

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
 • 01-May-2014നാമമാത്ര ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളോടുള്ള ബാങ്കിന്റെ വാഗ്ദാന സംഹിത

  വിവരണം

  നാമമാത്ര ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളോടുള്ള ബാങ്കിന്റെ വാഗ്ദാന സംഹിത

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
 • 09-Jul-2013SMGB യും NMGB യും സംയോജിപിച്ചിട്ടാണ് കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത്

  വിവരണം

  SMGB യും NMGB യും സംയോജിപിച്ചിട്ടാണ് കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത് .

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
 • 26-Jun-2013അടിയന്തിരമായി നോണ്‍ - CTS ചെക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുക

  വിവരണം

  KG ബാങ്കിന്റെ സർക്കുലേഷനിലുള്ള നോണ്‍ – CTS-2010 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 10/9/2012 ലെ ഉത്തരവ് പ്രാകാരം 31.12.2012 ന് ഉള്ളിൽ പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഇടപാടുക

 • 24-Jun-2013ഇടപാടുകാർ അവരുടെ ആധാർ പുതുക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു

  വിവരണം

  ഇടപാടുകാർ അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളിൽ അറിയിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആധാർ നമ്പർ SB/KCC അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് .