മികവുറ്റ വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ ഇന്ത്യയിലും, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ

വായിക്കുക

ഭരണസമിതി

ചെയർമാൻ

ശ്രീ. കെ.വി. ഷാജി
ചെയർമാൻ ,
കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് ,
ഹെഡ് ഓഫീസ്, കെ.ജി.ബി ടവേർസ്,
മലപ്പുറം, കേരളം

റിസർവ് ബാങ്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്തവർ

ശ്രീ. വി. പഹല,
അസി. ജനറൽ മാനേജർ,
ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് , DCBS,
ബേക്കറി ജങ്ങ്ഷൻ , പി.ബി.നം.6507,
തിരുവനന്തപുരം -33

നബാർഡ് നാമനിർദേശം ചെയ്തവർ

ശ്രീ. വേണു എസ് മേനോൻ ,
അസി. ജനറൽ മാനേജർ,
നബാർഡ്, MCID,
കേരള റീജിണൽ ഓഫീസ് ,
പുന്നേൻ റോഡ്‌, സ്റ്റാച്യു,
തിരുവനന്തപുരം – 695 001

കാനറ ബാങ്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്തവർ

ശ്രീ. ആർ.എസ്. രാജഗോപാൽ ,
അസി. ജനറൽ മാനേജർ,
കാനറ ബാങ്ക്, ഹെഡ് ഓഫീസ്,
RRB ഡിവിഷൻ , RRB & LB വിംഗ് ,
112 ജെ സി റോഡ്‌,
ബംഗളുരു-2

ശ്രീ. ശ്രീകാന്ത് വി.കെ,
അസി. ജനറൽ മാനേജർ,
കാനറ ബാങ്ക്,
സർക്കിൾ ഓഫീസ്,
തളി സമൂഹം റോഡ്‌.

കേരള സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്തവർ

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ശക്കീർ
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി
പ്രാദേശിക വികസന സമിതി
എല്‍.എം.എസ് കോമ്പൗണ്ട്, വികാസ് ഭവന്‍
തിരുവനന്തപുരം-33

വേഗത്തില്‍ ബന്ധപെടുക

ശാഖകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ

സ്ഥലം വാങ്ങുവാനും, ഭവന നിര്‍‍‍‍മ്മാണത്തിനും, ഭവന നവീകരണത്തിനും 20 വര്‍ഷം വരെ തിരിച്ചടവിൽ വായ്പ.

വായിക്കുക